วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ขอบพระคุณญาติคุณยายแต๋ว กุลโชติ

ในนามโรงพยาบาลม่วงสามสิบ ขอบพระคุณญาติคุณยายแต๋ว กุลโชติ บริจาคพัดลมให้โรงพยาบาลม่วงสามสิบ ขอบุญกุศลโน้มนำทางคุณยายให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะ

วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560

`การร้องเรียนในการให้บริการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ

การร้องเรียน หรือสงสัยในข้อการให้บริการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ สามารถร้องเรียนได้หลายช่องทางนะครับ เช่น ทางโทรศัพท์ เฟรสบูค จดหมายร้องเรียน กล่องรับความคิดเห็นตามทุกตึกให้บริการ(กล่องสีแดง)

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ รพ.ม่วงสามสิบ รดน้ำดำหัวและขอพร

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ รพ.ม่วงสามสิบ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ทำบุญปีใหม่(ไทย) รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ 
ในวันที่ 12 เมษายน เวลา 11.00น. เป็นตันไป

วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560

รพ.ม่วงสามสิบ จัดบริการน้ำดื่ม ฟรี

ณ.ลานตรวจโรคทั่วไป ข้างห้องกอบสุข บริการน้ำ้ดื่มเย็นๆๆ  เมื่อเข้าสู้หน้าร้อนอย่างเป็นทางการ

Ha National Forum

คณะเจ้าหน้าที่รพ.ม่วงสามสิบ ร่วมรับผ่านRe -Accredit
 ศูนย์การประชุม  อิมเพ็ค เมืองทองธานี

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559

รับ`Re-Accreditation

รับ`Re-Accreditation ระหว่างวันที่ 15-16 `ธันวามคม 2559รับ`Re-Accreditation รับ`Re-Accreditation


วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ

โรงพยาบาลม่วงสามสิบมีความประสงค์ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ดังนี้